Výrobní postup

Produktionsweise

   
Prezentace  výrobku firmy Produkt Präsentation
Seznamení se s problematikou zákazníka Besprechung den individuellen Fall mit Kunden
Individualní návrh a nákres (v měřítku) Individueller Vorschlag und Skizze ( in Maßstab)
Výroba Erzeugung
Montaž eventuell Montage